تبلیغات
كیمیای سعادت - توبه
10 بهمن 88

توبه

   ارسال مطلب توسط: admin    نوع مطلب :احادیث ،

آنحضرت صلی الله علیه وسلم فرمود: به تحقیق که خداوند


شادتر می شود به توبهء بندهء خود، از یکی از شما که شتر گم


شده اش را در بیابان بیابد.


در روایت دیگر آمده: همانا خداوند شادتر می شود به توبهء بنده


اش هنگامی که به درگاه او توبه می کند، از یکی از شما که در


بیابان بر شترش سوار بوده، ناگهان شترش از نزدش فرار کرده،


در حالیکه طعام و آبش بر بالای شتر باشد و چون از رسیدن ب

ه شترش مأیوس و نا امید شده آمده و در سایهء درختی


غلطیده است. در این هنگام ناگهان  متوجه می شود که شترش در کنارش ایستاده است، و او زمامش را بدست می گیرد و

 ازنهایت شادمانی میگوید: خدایا تو بندهء منی و من خدای تو ام! و از


نهایت شادمانی "الفاظ را اشتباه تلفظ می کند"


 


/m/