تبلیغات
كیمیای سعادت - تواتر احادیث مهدی
30 بهمن 88

تواتر احادیث مهدی

   ارسال مطلب توسط: admin    نوع مطلب :نشانه های قیامت ،

مدینة النبی(صلی الله علیه و سلم)

احادیث ذکر شده و احادیث دیگری در این زمینه که به خاطر عدم اطاله کلام آنها را بیان نکردم همه دال بر تواتر معنوی احادیث مربوط به مهدی دارند و برخی از علماء بر این موضوع صحه گذاشته اند از جمله:
1- حافظ ابالحسن الآبری(2) می گوید: «اخبار مربوط به مهدی از پیامبر خدا مشهور و متواتر بوده و تبیین می کنند که مهدی از اهل بیت پیامبر -صلى الله علیه وسلم- است و مدت حکومتش هفت سال می باشد. او زمین را پر از عدل و داد می کند. حضرت عیسى در عهد او نازل می شود و در قتل دجال او را یاری می دهد. او امامت امت را در دست دارد و عیسى -علیه السلام- به او اقتدا می نماید»(3).
2- محمد برزنجی(1) در کتابش «الاشاعه لاشراط الساعه» باب سوم دربارة نشانه های بزرگ قیامت و علامتهای نزدیک به وقوع قیامت می گوید این نشانه ها زیاد هستند اولین آنها مهدی است و اذعان دارم که احادیث روایت شده در این زمینه علی رغم اختلاف روایاتشان بی شمارند»(2).
او در ادامه می گوید: «شما می دانید احادیث مربوط به خروج مهدی در آخرالزمان و اینکه او از اهل پیامبر خدا -صلى الله علیه وسلم- و از اولاد فاطمه است به حد تواتر معنوی رسیده اند و جایی برای انکار آنها وجود ندارد»(3).
3- علامه محمد السفارینی می گوید: «روایات زیاد در حد تواتر معنوی دربارة خروج مهدی  در بین علماء اهل سنت رایج است به حدی که این موضوع جزو اعتقادات آنها گشته است».
سپس احادیث و آثار روایت شده درباره خروج مهدی و اسم برخی از اصحاب راوی آن احادیث را ذکر کرده و می گوید: «از اصحاب نامبرده و از سایرین و همچنین ازتابعین روایات متعددی دربارة خروج مهدی نقل شده اند که مجموعاً مفید علم قطعی هستند پس بنا بر رأی علماء ایمان به خروج مهدی واجب و جزو عقائد اهل سنت و جماعت است»(4).

4- شوکانی می گوید: «احادیثی که خروج مهدی را به تواتر می رسانند پنجاه حدیث شامل صحیح، حسن و ضعیف می باشند. پس بدون شک این موضوع به تواتر رسیده است بلکه در تمام اصطلاحات علم اصول وصف تواتر به کمتر از آن تعداد نیز اطلاق گشته است بعلاوه آثار منقول تصریح شده به خروج مهدی از اصحاب (که حکم مرفوع را دارند) نیز زیادند. بنابراین مجالی برای اجتهاد در این زمینه باقی نمی ماند»(1).
5- صدیق حسن(2) می گوید: احادیث وارده دربارة مهدی علی رغم اختلاف روایات آنها بسیار زیادند وبه حد تواتر معنوی می رسند که بیشتر در کتب سنن مسانید و امثال آنها یافت می شوند»(3).
6- شیخ محمد بن جعفر الکتانی(4) می گوید: «احادیث وارده دربارة مهدی منتظر و دجال و نزول عیسى -علیه السلام- به حد تواتر رسیده اند»(5).


(2) متوفی سال (363 ه‍. ).
(3) «تهذیب الکمال فی اسماء الرجال» (3/1194) ابی الحجاج یوسف المزی و «المنار المنیف (ص 142) و «فتح الباری» (6/493 - 494) و «الحاوی للفتاوی» در جزء «العرف الوردی فی اخبار المهدی» (2/85 - 86) و «عقیدة اهل السنة و الاثر فی المهدی المنتظر» (ص 171 - 172) عبدالمحسن العباد.
(1) او از فقهاء شافعیه است او به بغداد، دمشق ومصر سفر کرده و نهایتاً در مدینه سکنی گزیده است و در سال (1103 ه‍. ) در آنجا وفات یافت.
(2) «الإشاعة» (ص 87).
(3) «الإشاعة» (ص 112).
(4) «لوامع الانوار البهیه» (2/84) و «عقیدة اهل السنة و الاثر» (ص 173).
(1) از رساله شوکانی به نام «التوضیح فی تواتر ما جاء فی المهدی المنتظر و الدجال و المسیح» صدیق حسن در کتابش الإذاعة» (ص 113 - 114) آنرا ذکر کرده است. «نظم المتناثر من الحدیث المتواتر» (ص 145 - 146) کتانی و «عقیده اهل السنة والاثر فی المهدی المنتظر» (ص 173 - 174).
(2) علامه محمد صدیق خان بن حسن بخاری قربخی صاحب مصنفاتی در تفسیر، حدیث، فقه و اصول متوفی سال (1307 ه‍. ).
(3) «الإذاعة لما کان و ما یکون بین یدی الساعة» (ص 112).
(4) ابوعبدالله محمد بن جعفر بن ادریس کتابی مورخ و محدثی که در شهر فای در کشور مغرب متولد شد ودرسال (1345 ه‍. ) در آنجا وفات یافت. «الاعلام (6/72 - 73).
(5) «نظم المتناثر من الحدیث المتواتر» (ص 147) شیخ محمد بن جعفر کتانی.

/m/