تبلیغات
كیمیای سعادت - علمائی که دربارة مهدی کتاب نوشته اند
30 بهمن 88

علمائی که دربارة مهدی کتاب نوشته اند

   ارسال مطلب توسط: admin    نوع مطلب :نشانه های قیامت ،

کتابها

علاوه بر کتب حدیث مشهور مانند سنن اربعه (نسائی، ابن ماجه، ترمذی و ابوداود» و کتب مسند مانند «مسند امام احمد»، «مسند بزار»، «مسند ابویعلی»، «مسند الحارث بن ابی اسامه»، «مستدرک حاکم»، «مصنّف ابن ابی شیبه» و «صحیح ابن خزیمه» و چند تصنیف دیگر که احادیث مهدی را ذکر کرده اند عده ای از علمای دیگر تصنیفاتی(1) خاص دربارة خروج مهدی منتظر تألیف کرده اند که تعداد زیادی از احادیث وارده را در آن آورده اند. از جمله:
1- حافظ ابوبکر ابن ابی خثیمه(2) تمام احادیث وارده دربارة مهدی را گردآوری کرده است. همانطور که ابن خلدون به نقل از سهیلی در مقدمه اش ذکر کرده است(3).
2- سیوطی رساله ای به نام «العرف الوردی فی اخبار المهدی» تألیف کرده که در ضمن کتاب «الحاوی للفتاوی(4)» به چاپ رسیده است.
3- حافظ ابن کثیر در کتابش «النهایه / الفتن و الملاحم» فصلی دربارة مهدی آورده است(5).
4- علی متقی هندی(6) رساله ای در شأن مهدی نوشته است(7).
5- ابن حجر مکی(8)
تألیفی به اسم «القول المختصر فی علامات المهدی المنتظر(1)» نوشته است.
6- ملاعلی قاری(2) کتابی به

 نام «الشرب الوردی فی مذهب المهدی» دارد(3).
7- مرعی بن یوسف حنبلی(4) «فوائد الفکر فی ظهور المنتظر(5)» را تألیف کرده است.
8- «التوضیح فی تواتر ماجاء فی المهدی المنتظر و الدجال و المسیح(6)» شوکانی.
9- صدیق حسن می گوید: علامه بدر الملَّه المنیر محمد بن اسماعیل الامیر الیمانی(7) احادیث وارده را دربارة ظهور مهدی (از نوادگان آل محمد -صلى الله علیه وسلم- ) در آخرالزمان جمع آوری کرده است»(8).
منکرین احادیث مهدی و ردّ بر آنها
احادیث صحیح قاطع دال بر ظهور مهدی در آخرالزمان به عنوان حاکمی عادل و امامی مقسط در ابتدای بحث بیان شدند.
و همچنین قول برخی از علماء را که به تواتر این احادیث اذعان داشتند و تعدادی از مصنفات آنها را یادآوری نمودیم.
 

(1) «عقیده اهل السنة و الاثر فی المهدی المنتظر» (ص 166 - 168) عبدالمحسن عباد تعدادی کتاب درباره مهدی نام برده است.
(2) او از شیوخ امام مسلم بوده است و علم را از احمد بن حنبل و ابن معین کسب کرد کتاب «التاریخ الکبیر از اوست. او در سال (279 ه‍. ) درگذشت.
«سیر اعلام النبلا» (11/492 - 493) و «تذکرة الحفاظ» (2/596) و «طبقات الحنابله» (1/44).
(3) «تاریخ ابن خلدون» مقدمه (ص 556).
(4) «الحاوی للفتاوی» (2/57).
(5) «النهایة / الفتن و الملاحم» (1/30).
(6) علی بن حسام الدین هنری مشتغل به حدیث او مجاور مکه بود و در همانجا فوت کرد (975 ه‍. ).
«شذرات الذهب» (8/379) و «الاعلامم (4/271).
(7) «الإشاعة لأشراط الساعة» (ص 121).
(8) شهاب الدین احمد بن محمد بن علی بن حجر الهیثمی، فقیه شافعی متوفای سال (973 ه‍. ) یا (984 ه‍. ) در مکه.
«شذرات الذهب» (8/370) و «الاعلام» (1/234)

.(1) «الإشاعة» (105) و «لوامع الانوار» (2/72) و رسالة عبدالعلیم فی المهدی (ص 43).
(2) علی بن سلطان محمد نورالدین الهروی فقیه حنفی ساکن مکه و متوفای همانجا در سال (1014) «الاعلام» (5/12).
(3) «الإشاعة» (ص 13).
(4) مرعی بن یوسف الکرمی المقدسی مؤرخ، ادیب و از فقهای بزرگ متوفی سال (1033 ه‍. ) در قاهره «الاعلام» (7/203).
(5) «لوامع الانوار» (2/76) و «الإذاعة» (ص 147 - 148).
(6) «الإذاعة» (ص 113).
(7) محمد بن اسماعیل صنعانی صاحب کتاب «سبل السلام شرح بلوغ المرام» در صنعاء سال (1182 ه‍. ) در گذشت. «الاعلام» (6/38).
(8) «الإذاعة» (ص 114)
.

/m/