تبلیغات
كیمیای سعادت - مکان خروج دجال
4 اسفند 88

مکان خروج دجال

   ارسال مطلب توسط: admin    نوع مطلب :فتنه ی دجال ،

دجال از سمت مشرق از خراسان واز میان یهودیان اصفهان خارج می شودسپس روی زمین سفر می کند و به همه شهرها جز مکه و مدینه وارد می شود. (چون ملائکه از آنها حراست می کنند).
در حدیث فاطمه بنت قیس پیامبر -صلى الله علیه وسلم- دربارة دجال فرمود: «ألا إنه فی بحر الشام أو بحر الیمن لا، بل من قبل المشرق ماهو من قبل المشرق ما هو (وأومأ بیده إلى المشرق)»(2). (ترجمه آن گذشت).
ابوبکر صدیق -رضی الله عنه- می گوید: پیامبر در حالی که برای ما حدیث می گفت فرمود: «الدجال یخرج من أرض بالمشرق یقال لها خراسان»(3).
«دجال در سمت مشرق در جایی به نام خراسان ظاهر می شود».
انس -رضی الله عنه- می گوید پیامبر -صلى الله علیه وسلم- فرمود: «یخرج الدجال من یهودیة أصبهان، معه سبعون ألفاً من الیهود»(4).
«دجال از یهودیهای اصفهان خارج می شود و هفتاد هزار نفر همراه او هستند».
ابن حجر می گوید: اما اینکه دجال از کجا می آید؟ قطعاً از سمت
مشرق می آید»(5).
ابن کثیر می گوید: ابتدای ظهورش از اصفهان در محله یهودیها است(1).

(1) «فتح الباری» (6/174).
(2) «صحیح مسلم» (18/83 - با شرح نووی).
(3) «جامع الترمذی» باب ما جاء من این یخرج دجال؟ (6/495 - با شرح تحفة الاحوذی) البانی می گوید: حدیث صحیح است «صحیح الجامع الصغیر» (3/150) (حدیث 3398).
(4) الفتح الربانی ترتیب مسند احمد» (24/73) ابن حجر حدیث را تصحیح می کند.
«فتح الربانی» (13/328).
(5) «فتح الباری» (13/91).
(1) «النهایة / الفتن و الملاحم» (1/128) تحقیق د. طه زینی.
/m/