تبلیغات
كیمیای سعادت - هلاک دجال
8 اسفند 88

هلاک دجال

   ارسال مطلب توسط: admin    نوع مطلب :فتنه ی دجال ،

بنابر مفاد احادیث صحیح هلاک و نابودی دجال توسط عیسى بن مریم صورت می گیرد. چون دجال در تمام نقاط زمین اتباع و انصار دارد (جز مکه و مدینه) وفتنة او بسیار وسیع و خطرناک است و جز عدة کمی از مسلمانان از آن نجات نمی یابند. و در این هنگام عیسى -علیه السلام- بر مناره شرقی در دمشق نازل می شود و بندگان مؤمن خدا را دور خودش جمع می کند و به سمت دجال می روند که در این هنگام دجال نیز به سوی بیت المقدس می رود و در نزدیکی «لد» (شهری در فلسطین نزدیک بیت المقدس» به هم می رسند. وقتی دجال عیسى را می بیند مانند نمک ذوب می شود. عیسى -علیه السلام- به او می گوید: «من باید ضربه ای به تو بزنم پس راه فرار نداری» عیسى به او می رسد و او را به قتل می رساند و سایر مؤمنین سپاهیان شکست خورده و فراری دجال را تعقیب می کنند و درخت و سنگ می گویند ای مسلمان این یهودی پشت من مخفی شده است. بیا او را به قتل برسان جز درخت غرقد که جزو درخت یهودیان است (و به سخن نمی آید)(1).
 
 (1) «النهایة / الفتن والملاحم» (1/128 - 129) تحقیق د. طه زینی.


/m/