تبلیغات
كیمیای سعادت - احادیث وارد شده در مورد قتل دجال و پیروانش
8 اسفند 88

احادیث وارد شده در مورد قتل دجال و پیروانش

   ارسال مطلب توسط: admin    نوع مطلب :فتنه ی دجال ،

مسلم از عبدالله بن عمر روایت می کند گفت پیامبر خدا فرمود: «یخرج الدجال فی أمتی... (و فیه) فیبعث الله عیسى بن مریم کأنه عروة بن مسعود، فیطلبه فیهلکه»(2).
«دجال در امت من خارج می شود... (در ادامه گفت) خداوند عیسى بن مریم (که هم شکل عروه بن مسعود است) را نازل می کند. او را صدا می زند وهلاکش می گرداند».
احمد و ترمذی از مجمع بن جاریه انصاری -رضی الله عنه- روایت می کنند او گفت: از پیامبر شنیدم فرمود: «یقتل ابن مریم 

الدّجال بباب لد»(3).
«عیسى ابن مریم دجال را نزد باب لد (شهری در فلسطین نزدیک بیت المقدس) می کشد».
مسلم از نواس بن سمعان حدیث طولانی را دربارة دجال نقل می کند (که در آن قصه نزول عیسى و کشته شدن دجال بدست او آمده است) و در آن این جمله ذکر شده است: «فلا یحل لکافر یجد ریح نفسه إلا مات ونفسه ینتهی حیث ینتهی طرفه، فیطلبه، حتى یدرکه بباب لد فیقتله»(1).
«کافر نمی تواند هوای نَفَس عیسى -علیه السلام- را دریابد والا می میرد و هوای نفس او تا جایی که چشمش کار کند می رود پس او دجال را جستجو می کند تا زمانیکه در باب له او را می یابد وهلاک می سازد».
امام احمد از جابر بن عبدالله -رضی الله عنهما- روایت می کند گفت: پیامبر -صلى الله علیه وسلم- فرمود: «دجال زمان ضعف دین واعراض مردم از علم خارج می شود... (در ادامه حدیث می آید) سپس عیسى نازل می شود. هنگام سحر ندا می دهد و می گوید: ای مردم، چه چیز مانع شده است تا علیه (دجال) کذاب خبیث قیام کنید. مردم می گویند: او گناهکار است و به سوی او حرکت می کنند متوجه می شوند او عیسى بن مریم است. وقت نماز فرا می رسد به عیسى گفته می شود ای روح الله جلو برو (و به امامت نماز را بپادار) عیسى می گوید: امام خودتان پیش برود و نماز را بپا دارد، وقتی نماز صبح را خواندند به سوی او می روند وقتی دجال کذاب، عیسى -علیه السلام- را می بیند ذوب می شود همانطور که نمک در آب حل می شود. عیسى به سمت او می رود و او را به قتل می رساند تا اینکه سنگ و درخت می گویند ای روح الله این یهودی اینجاست پس همه پیروانش را از بین می برد حتی یک نفر هم باقی نمی ماند»(2).
و با قتل دجال فتنه به پایان می رسد و خداوند مؤمنین را از شرّ او و پیروانش به دست عیسى بن مریم نجات می دهد. ولله الحمد والمنة.


(2) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة، باب ذکر الدجال (18/75 - 76 - با شرح نووی).
(3) «الفتح الربانی ترتیب مسند احمد» (24/83)، و الترمذی (6/513 - 514 - با شرح تحفة الاحوذی).
(1) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة، باب ذکر الدجال (18/67 - 68 - با شرح نووی).
(2) «الفتح الربانی ترتیب مسند احمد» (24/85 - 86).
هیثمی می گوید: احمد این حدیث رابا دو سند روایت کرده است رجال یکی از آن دو رجال صحیح هستند «مجمع الزوائد» (7/344).


/m/