تبلیغات
كیمیای سعادت - تقارب زمان
12 اسفند 88

تقارب زمان

   ارسال مطلب توسط: admin    نوع مطلب :نشانه های قیامت ،

تقارب زمان

ابوهریره نقل می کند پیامبر خدا -صلى الله علیه وسلم- فرمودند: «لا تقوم الساعة حتى...... یتقارب الزمان»(1). «قیامت بر پا نمی شود تا اینکه.... زمان نزدیک شود».
ابوهریره روایت می کند پیامبر خدا فرمودند: «لا تقوم الساعة حتى یتقارب الزمان، فتکون السنة کالشهر ویکون الشهر کالجمعة وتکون الجمعة کالیوم ویکون الیوم کالساعة کاحتراق السعفة»(2). «قیامت بر پا نمی شود تا اینکه زمان نزدیک شود سال مثل ماه، ماه مثل هفته، هفته مثل روز، روز مانند ساعت و ساعت مانند آتش گرفتن یک برگ درخت خرما شود».
چند نظر در مورد معنی تقارب زمان وجود دارد.
منظور از آن کاهش برکت در

 وقت است(3).
ابن حجر می گوید: «در این زمان ما متوجه سرعت گذر شب و روز می شویم در حالی در عصر گذشته چنین نبود»(4).
منظور از آن زمان مهدی و حضرت عیسی -علیه السلام- است که مردم از زندگی لذت می برند امنیت و عدالت گسترش می یابد و علی القاعده مردم زمان های خوش را گرچه طولانی باشد کوتاه می بینند. و در حال سختی زمان را گرچه کم باشد طولانی می بینند(5).
منظور نزدیکی احوال مردم به یکدیگر به علت کاهش تدین است. یعنی به خاطر ظهور اهل فسق و تسلط آنها کسی نیست امر به معروف و نهی از منکر انجام دهد زیرا علم رها شده و به جهل دل خوش کرده اند بی شک درجات علمی مردم متفاوت است و مردم در این زمینه با هم برابر نیستند خداوند می فرماید:
{ وَفَوْقَ كُلِّ ذِی عِلْمٍ عَلِیمٌ } (1) (یوسف: 76).
«ولی مردم تنها در حالت جهل و نادانی با هم برابرند».
منظور نزدیک شدن ساکنان زمین و اماکن دور دست به همدیگر به خاطر افزایش وسائل ارتباط جمعی و حمل و نقل است(2).
منظور کوتاه شدن حقیقی زمان و افزایش سرعت آن در آخر الزمان است.
این مورد تاکنون تحقق نیافته است و روایات وارده دربارة طولانی شدن ایام دجال و تبدیل یک روز به یک سال و همچنین طولانی شدن هفته و ماه این امر را تأیید می کند زیرا همانطور که ایام طولانی می شوند پس کوتاه شدنش نیز بعید نیست(3). این پدیده به سبب اختلال در نظام هستی و نزدیک شدن زوال آن است.
ابن ابی جمره(1) می گوید: «ممکن است منظور از تقارب زمان کوتاه شدن آن مطابق حدیث «لاتقوم الساعة حتى تکون السنة کالشهر» بطور حسی یا معنی باشد اما تقارب زمان از نظر حسی تاکنون اتفاق نیفتاده شاید در آیندة دور در آخر الزمان رخ بدهد. اما تقارب زمان از نظر معنوی مدتی از ظهور آن می گذرد این امر را اهل دین و کسانی که دارای هوش و ذکاوتند از فعالان در عرصه دنیا بیشتر تشخیص می دهند. آنان متوجه می شوند کارهایی را که قبلاً در یک روز انجام می دادند امروز نمی توانند انجام دهند آنها از این امر شاکی بوده و علت آن را نمی دانند. شاید علت آن ضعف ایمان و ظهور امور مخالف شرع خصوصاً رزق حرام است اغلب مردم به محض توانایی در کسب روزی بدون در نظر گرفتن معیار حلال و حرام بر آن هجوم می برند.
در واقع وجود برکت در زمان، رزق، گیاهان و.... تنها از راه نیروی ایمان و پیروی از دستورات و اجتناب از نواهی بدست می آید به دلیل آیه 96 سوره اعراف که خداوند می فرماید: ?وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ?(2). «اگر ساکنین شهری ایمان بیاورند و پرهیزگار باشند درهای خیر و برکت را از آسمان و زمین بر ایشان باز می کنیم».

(1) «صحیح بخاری» کتاب الفتن، (13/81-82 با شرح فتح الباری).
(2) «مسند احمد» (2/537-538 با حاشیه منتخب الکنز) ترمذی از انس روایت کرده است، «جامع الترمذی» ابواب الزهد باب ما جاء فی تقارب الزمن و قصر الامل (6/624-625 با شرح تحفة الاحوذی).
این کثیر می گوید: «سند این حدیث مطابق شرط مسلم است» «النهایة / الفتن و الامم» (1/181) تحقیق د. طه زینی هیثمی می گوید: رجال حدیث رجال صحیح هستند. «مجمع الزوائد» (7/231) آلبانی می گوید: صحیح است «صحیح جامع الصغیر» (6/175) (حدیث 7299)
(3) «معالم السنن» (6/141-142 با حاشیه مختصر سنن ابو داوود منذری) و «جامع الاصول» ابن اثیر (10/409) «فتح الباری» (13/16).
(4) «فتح الباری» (13/16).
(5) فتح الباری) (13/16).
(1) «مختصر سنن ابو داود» للمنذری (6/142).
(2) «اتحاف الجماعه» (1/497) و «العقائد الإسلامیة» (ص 247) سید سابق.
(3) «مختصر سنن ابو داود» (6/142) و «جامع الاصول» (10/409) تحقیق عبدالقادر الارناؤوط.
(1) علامه ابو محمد عبدالله بن سعد اندلسی و مالکی مذهب او عالم به حدیث بود و تالیفات فراوانی دارد از جمله «مجمع النهایة» مختصر صحیح بخاری و «المرائی الحسان» فی الحدیث و الرؤیا. ابن کثیر درباره اش می گوید: او بسیار حق گو، آمر به معروف و ناهی از منکر بود. او در سال (695 ه‍(. در گذشت «البدایة والنهایة» (13/346) و «الاعلام» (4/89).
(2) «فتح الباری» (13/17).

/m/