تبلیغات
كیمیای سعادت - نامگذارى نوزاد
26 مهر 89

نامگذارى نوزاد

   ارسال مطلب توسط: admin    

 

عن ابن عمر(رض)قال: قال(ص) : إنً أحبَ أسمائكُم إلى اللهِ عَبدُاللهِ و عَبدٌالرحمن[[1]

«از عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت است كه فرمودند: رسول الله (صلی الله علیه و سلم) فرمودند: خوش آیندترین نامهاى تان نزد خداوند عبدالله و عبدالرحمن است».

٦-  عن اْبن عَبَّاس قال: ]كانَ رسولُ اللهِ یَتفاءَلُ ولا یَتطیَّرُ و یُعْجِبُهُ الاسمُ الحَسَن[[2]

«از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است كه فرمود: رسول الله فال نیک می گرفتند و بد فالى(بدشگونی) نمیكردند و نام خوب را


1-مسلم3/1682 ابن ماجه2/1229

2-مسند احمد1/257

می پسندیدند».

٧ - عَنْ عَائِشَة رضی الله عنها: ] أنَ النبیَّ كانَ یُغَیِّرُ الاسم القبیح[[1]

«ازعائشه رضی الله عنها روایت است كه فرمودند: آنحضرت(صلی الله علیه و سلم) نام قبیح را به نام خوب عوض مینمودند».


3-ترمذی8/128


/m/