تبلیغات
كیمیای سعادت - دروغ گفتن به كودكان آموختن دروغ به آنهاست
27 مهر 89

دروغ گفتن به كودكان آموختن دروغ به آنهاست

   ارسال مطلب توسط: admin    عَنْ أبی هُرَیْرَةَ عَنْ رسولِ اللهِ(صلی الله علیه وسلم) أنَّهُ قال:] مَنْ قالَ لِصَبیٍٍٍّ تعالَ هاكَ ثُمَّ لمْ یُعْطِهِ فَهیَ كَذبَة[ [1]

«از ابى هریره   روایت است كه فرمود: رسول الله(صلی الله علیه و سلم)  فرمودند: كسیكه به كودكى بگوید بیا- این را بگیر- سپس چیزى به او نداد پس این دروغ است».

   عَنْ ابْن مَسْعُود  قال: قال رسول الله ] إنَّ الصِّدْقَ یَهْدِی إلى البر وإن البِرَّ یَهْدِی إلى الجَنَّة وإنَّ الرَّجُلَ لیَصَدَقُ حتَّى یُكْتَبُ عِنْدَ اللهِ صِدِیقًا، وإنَّ الكَذِبَ یَهْدِی إلى الفُجُور وإنَّ الفُجورَ یَهْدِی إلى النَّار، و إنَّ الرّجُلَ لَیَكْذِبُ حتى یُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَّابًا [ [2]

«از ابن مسعود روایت است كه رسول الله فرمودند راستى به


2-مسند احمد 2/452 عراقی فرموده رجالش همه ثقه اند

2-  متفق علیه

 


سوى نیكى رهنمایى میكند و نیكویى بسوى بهشت، همانا شخص به راستگویى خود ادامه میدهد تا اینكه نزد خداوند متعال صدیق ( راستگو) نوشته میشود، و دروغ بسوى بدكارى رهبرى میكند و بدكارى بسوى دوزخ. و شخص تا جایى دروغ میگوید تا اینكه نزد خداوند كاذب و دروغگو نوشته میشود».


/m/