تبلیغات
كیمیای سعادت - کجا وچه وقت دعا کنیم
27 مهر 89

کجا وچه وقت دعا کنیم

   ارسال مطلب توسط: admin    دعا رابطه دائم وهمیشگی مؤمن است واو همواره ودرهمه جا پروردگارش را می خواند خدایی را که همیشه با اوست واز رگ وگردن بدو نزدیکتر"ای محمد، اگربندگان من سراغ مرا از تو گرفتند به آنها بگو که من بدانها بسیار نزدیکم وحاجت هر نیازمندی که دست دعا بسویم دراز کند را بر آورده می کنم ...".([1])

جاهها ووقتهایی برای دعا اولاتر وبرترند که مؤمن همواره در تلاش است که از این فرصتهای طلائی حداکثر استفاده را ببرد. از آنجمله است:

1ـ شب قدر.                     2ـ نیمه های آخر شب.

3ـ پس از نمازهای فرض .       4ـ بین أذان واقامه نماز.

5ـ در هر شب وقتی است که دعا در آن پذیرفته می گردد.

6ـ هنگام اذان برای نمازهای فرض.     7ـ هنگام بارش باران.

8ـ آنگاه که لشکر اسلام بسوی جهاد براه می افتد.

9ـ لحظاتی از روز جمعه (برخی به وقت خطبه ونماز جمعه اشاره کرده اند، اماگمان می رودکه


([1]) "وأذا سألک عبادی عنی فإنی قریب أجیب دعوة الداع إذا دعان..." سوره بقره آیه 186.

آخرین ساعت از لحظه های غروب راجحترین اقوال باشد).

10ـ وقت نوشیدن آب زمزم با نیت خالصانه.

11ـ در سجده ها.                    12ـ هنگام برخواستن از بستر خواب در شب ودعا به آنچه از رسول اکرم r ثابت شده است.

13ـ اگر با وضوء به بستر خواب رفت ودر شب بیدار شد ودعا نمود.

14ـ هنگام دعا به"لا إله إلا أنت سبحانک إنی کنت من الظالمین"، "بجز تو ای پروردگار یکتا هیچ إله ومعبودی نیست، تو پاک ومنـزهی، ببخشای مراکه من از ظالمان وستمگران بوده ام".

15ـ دعاهای مردم برای کسی پس از وفاتش.

16ـ در تشهد أخیر بعد از حمد وسپاس پروردگار یکتا وصلوات ودرود بر پیامبر اکرم r.

17ـ هنگام خواندن پروردگار بنام بزرگش که اگر بدان نام اورا ندا زنی جوابت دهد واگر از او چیزی خواهی دریغ نورزد.([1])

18ـ دعاء مسلمان برای برادر مسلمانش در غیبت او.

19ـ دعاء آنانکه بر عرفات در روز عرفه تشریف دارند.

20 ـ دعاء ونیایش در ماه مبارک رمضان.

21ـ در مجالس طاعت وعبادت که مسلمانان دور هم جمع می شوند.

22ـ هنگام دعاء در برابر مصیبتها وسختیها به"إنالله وإناإلیه راجعون اللهم اجرنی فی مصیبتی وأخلف لی خیراً منها"ـ ما از آنِ پروردگاریم وبسوی او باز خواهیم گشت، بارالها مرا بر این مصیبت وبلا أجر وپاداش فراوان ارزانی دار وبمن بهتر از آنچه از دست داده ام عطا فرما.

23ـ دعاء در آنهنگام که قلب با اخلاص کامل بسوی پروردگار روی می آورد.

24ـ دعاء مظلوم بر علیه کسی که بدو ظلم ورزیده.

25ـ دعاء پدر برای فرزندش ویا بر علیه او.

26ـ دعاء مسافر.     27 ـ دعاء روزه دار تا وقت افطارش.

28 ـ دعاء روزه دار درهنگام افطار.

29 ـ دعاء بیچاره پریشان.        30ـ دعاء امام وپیشوای عادل.                            31ـ دعاء پسر نیکو برای پدر ومادرش.                                                              32ـ نیایش به دعاهایی که از پیامبر اسلام ثابت است پس از وضوء.

33ـ دعاء پس از پرتاب سنگ ریزه کوچک در جمرات(مِنا).([2])

34ـ دعاء پس از پرتاب سنگ وسطی در جمرات.

35ـ دعاء داخل کعبه ویا داخل حجر که نماز در آن بمثابه نماز در خانه کعبه است.               36ـ دعاء بر کوه صفا.

37ـ دعاء برکوه مروه.         38ـ دعاء در مشعر حرام.

 
([1]) به حدیث شماره 94ـ95ـ96 از این کتاب مراجعه شود.

([2]) پرتاب سنگ ریزه ها یا "جمرات" از مناسک حج خانه خداست.


/m/