تبلیغات
كیمیای سعادت - عوامل ضعف ایمان(قسمت دوم)
3 آبان 89

عوامل ضعف ایمان(قسمت دوم)

   ارسال مطلب توسط: admin    

2- دوری از صلحا و الگوهای نیک و نمونه : فردی که به دست انسان نیک و شایسته ای آموزش می بیند، علم سودبخش، عمل صالح و قوّت ایمان را به خوبی به دست می آورد و از داشته های علمی، اخلاقی و صفات نیک و ارزشمند او بهره می جوید. حال اگر این شخص از آن مربی و نمونه ی نیک و شایسته دور افتد، در دلش احساس سختی می کند. چنین حالتی پس از وفات رسول خدا - صلى الله علیه وسلم - به صحابه دست داد که خودشان به آن تصریح نموده اند که : «قلب هایمان معیوب و دگرگون شد»؛ آنان را چنان تنهایی و هراسی در بر گرفت که قابل وصف نیست؛ آنان مربّی، معلّم و الگوی بزرگشان را از دست داده و به گونه ای شده بودند که وضعیتشان در آن حالت بدین گونه بیان شده است : «مانند گله (ی بی چوپان)، در شب تار و بارانی، پریشان شده بودند». اما رسول خدا صلی الله علیه و سلم پس از خود چنان یارانی به جا گذاشت که هریک از آنان برای جانشینی آن حضرت شایستگی داشت و برخی پیشوای دیگران قرار گرفتند. اما اینک مسلمانان بیش از هر زمان دیگری نیاز به پیشوا و الگویی دارند که گردش جمع آیند و به او نزدیک شوند.


/m/