تبلیغات
كیمیای سعادت - عوامل ضعف ایمان(قسمت سوم)
3 آبان 89

عوامل ضعف ایمان(قسمت سوم)

   ارسال مطلب توسط: admin    

3- دوری از فراگیری علوم دینی و قطع رابطه با کتاب های ایمانی و آثار سلف صلح که دل ها را زنده می کند. خوشبختانه کتاب های زیادی وجود دارد که ایمان را در قلب خواننده بر می انگیزد و سبب خیزش نیروهای ایمانی نهفته و خفته در وجودش می گردد. قطعاً کتاب خدا (قرآن مجید) در رأس این کتاب های اثرگذار قرار دارد و پس از آن کتاب های حدیث و آثار گرانبها و ارزشمند علما با محتوای نصیحت و مفاهیم شیوا، قرار می گیرد. همچنین کتاب هایی مانند کتاب های ابن قیم و ابن رجب و ... که با اسلوب قوی و جالب به بیان عقاید اسلامی می پردازد، قلب های مرده و غبارآلود را زنده می کند. باید دانست که دوری از مطالعه ی چنین کتاب هایی و همچنین زیاده روی در خواندن

کتاب های صرفاً فکری و ادبی یا کتاب های اصول و فقهی که عاری از دلایل شرعی است، در پاره ای از موارد سبب سختی دل می شود. منظور بنده از این نوشتار، نکوهش کتاب های ادبی، اصول، فقه و مانند آن نیست. بلکه منظورم تذکّری است به کسانی که از کتاب های تفسیر و حدیث روگردان هستند و فقط در کتاب های ادبی و امثال آن مطالعه دارند. قطعاً کتاب های تفسیر و حدیث، حاوی مطالب پرارزشی است که قلب انسان را با خداوند متعال و باورهای راستین شریعت پیوند می دهد. مثلاً هنگامی که صحیحین (صحیح بخاری و مسلم) را مطالعه می کنیم، به ما چنان احساسی دست می دهد که گویا در دوران رسول خدا - صلى الله علیه وسلم - و به همراه صحابه در فضای ایمانی آن روز زندگی می کنیم و با خواندن سیرت و زندگی آنان، نسیم ایمان بر وجودمان می وزد و رخدادهای ایمان افزای آن روزگار به یاد می آید :
أَهلُ الحدیثِ هم أهلُ الرّسولِ وَ إن
... ... ... لَمْ یَصْحبوا نفسه، أنفاسَه صَحبوا (1)

آثار دوری از کتاب های ایمانی آن چنان بر دانش آموختگان فلسفه، روانشناسی و جامعه شناسی و دیگر رشته هایی که با آموزه های اسلامی رابطه ندارد، نمایان گشته که آنان را از اسلام دور کرده است. همچنین آثار منفی این دوری از کتاب های ایمانی به وضوح در افرادی که به خواندن کتاب های خیالی و عاشقانه زندگی به سر می کنند، نمایان و هویدا است. همچنین آثار دوری از کتاب های ایمانی و دینی در کسانی که پیوسته با دلباختگی، مطالب غیرمفید روزنامه ها، مجلّه ها و صفحات حوادث را دنبال می کنند، مشهود و پدیدار می باشد.
__________
(1) 1- اهل حدیث، با آنکه با شخص رسول خدا(ص) هم نشین و هم صحبت نشدند، پیروان واقعی ایشان هستند که با روان و اندیشه های آن حضرت همراه گشته اند.

/m/