تبلیغات
كیمیای سعادت - عوامل ضعف ایمان(قسمت پنجم)
3 آبان 89

عوامل ضعف ایمان(قسمت پنجم)

   ارسال مطلب توسط: admin    

5- زیاده روی در کارها و مشغولیت های دنیوی به عنوان یکی از زمینه های ضعف ایمان، به حدّی رسیده که دل ها را دربند و اسیر کرده است و به عبارت دیگر دل ها را به گونه ای تسخیر کرده که گویا دل ها بنده ی دنیا شده است. رسول اکرم - صلى الله علیه وسلم - فرموده اند : «بنده ی دینار نابود و نگونسار شد، بنده ی دِرهم بدبخت و نابود شد» (1) . همچنین فرموده ی پیامبر اکرم - صلى الله علیه وسلم - است که : «هریک از شما را آنچه در دنیا است، همسان توشه ی مسافر کفایت می کند». (2) یعنی همچنان که مقدار اندکی توشه، مسافر را به مقصد می رساند، برای رفع نیازمندی های شما نیز اندکی توشه و اسباب زندگی کفایت می کند. کاملاً واضح است که امروزه طمع مادّی مردم طوری زیاد شده که برای افزودن مال و ثروت دنیا دست و پا می کنند و اشتیاق و کوشش زیادی از خود نشان می دهند و به دنبال تجارت و صنعت به قصد پیشرفت مادّی می دوند. این مصداق گفته ی رسول خدا - صلى الله علیه وسلم - است که : «خداوند متعال فرموده است : ما مال و ثروت را برای بپا داشتن نماز و دادن زکات فرو فرستاده ایم؛ اگر آدمی یک وادی (و درّه پر از مال و ثروت) داشته باشد، دوست دارد دوّمیش را نیز داشته باشد و اگر دارای دو وادی باشد، خواهان سوّمی است؛ شکم فرزند آدم را جز خاک پر نمی کند (و حرص و آزش جز با مرگ پایان نمی یابد)؛ سپس خداوند توبه ی هر توبه کننده ای را می پذیرد». (3)


(1) . روایت بخاری (2730).
(2) . روایت طبرانی در الکبیر (4/78)، صحیح الجامع (2384).
(3) 1- روایت احمد (5/219)، صحیح الجامع (1781
).


/m/