تبلیغات
كیمیای سعادت - تلاوت كن و از پله ها ی بهشت، بالا برو
29 آبان 89

تلاوت كن و از پله ها ی بهشت، بالا برو

   ارسال مطلب توسط: admin    نوع مطلب :متفرقه ،آنحضرت - صلى الله علیه وسلم - فرمود: روز قیامت به صاحبان قرآن گفته می شود: «إقْرأ وَارْتَقِ وَ رَتِّل كَمَا كنت تُرَتِّلُ فِی الدُّنیْا فَإنَّ مَنْزِلَك عِنْدَ آخر آیهً تَقْرؤُها» (1) .
ترجمه: همانطور كه در دنیا قرآن را با ترتیل تلاوت می كردی، امروز هم آن را تلاوت كن و از پله ها ی بهشت، بالا برو . جایگاه تو نزد آخرین آیه ای خواهد بود كه تلاوت خواهی كرد.
صاحب قرآن به كسی گفته می شود كه تمام قرآن یا بخشی از آن را حفظ و تلاوت نموده ، بر دستوراتش عمل كرده و آن را سرمشق زندگی خویش قرار داده باشد (2) . آنگاه قاریان، از هر سو شروع به تلاوت قرآن می كنند و از پله های بهشت، بالا می روند و تا آخرین آیه ای كه یاد دارند، پیش می روند و به جایگاه خویش می رسند. اما كسانی كه

 همواره با علما و اهل قرآن در ستیز بوده و به جای نافذ ساختن كلام خدا، قوانین بشری را به اجرا می گذاشتند و داعیان خدا را به جرم عوت الی الله به زندان می انداختند و مورد شكنجه و استهزاء قرار می دادند، از چنین ارتقاء درجاتی در بهشت، محروم خواهند ماند. زیرا آنها در دنیا دستورات خدا را به فراموشی سپرده و به جای آن ، دستورات خود ،یا حاكمان وقت را كه ساخته و پرداخته خودشان بود ، در جامعه به اجرا در می آوردند. تا بدین وسیله بهتر بتوانند ملتها را استثمار كنندو بر آنها حكومت نمایند. چرا كه این قوانین ، دست تعدی آنها را برای تاراج سرمایه های ملل ستمدیده باز می گذاشت تا سرمایه ای را كه با زحمت و عرق جبین به دست آورده بودند، حیف و میل كنند.
باید دانست كه چنین انسانهای ستمگری ، بجای ارتقا در بهشت، در حالی كه زنجیرهای هفتاد متری به دست و پایشان بسته است ، پرتگاه های دوزخ را كه فاصله هر یك تا دیگری ، به اندازه فاصله زمین و آسمان است، یكی پس از دیگری طی خواهند كرد و نیز لباسهای آتشین بر تن خواهند داشت، كه چون پوست بدنشان بسوزد، بدستور خدا ، پوست تازه ای جایگزین آن خواهد شد تا طعم عذاب را بیشتر و بهتر بچشند.
رسول خدا - صلى الله علیه وسلم - فرمود: در این میان، كسانی دیگر وجود دارند كه درجاتشان در بهشت بالا می رود. آنها كه چنین انتظاری ندارند، با تعجب، علت آن را جویا می شوند. به ایشان گفته می شود كه شما پس از مرگ خود، فرزندان صالحی به جا گذاشته اید كه در حق شما استغفار نموده و باعث ارتقاء درجات شما گردیده اند «إنَّ الرَّجلَ لَتَرتَفِعُ درَجته فی الجَّنهَ فَیَقُول أنَّی لیِ هذا؟ فَیُقَالُ باسْتِغفارَ وَلَدكِ لَك» (3) .
چنین سعادتی نصیب پدرانی می شود كه فرزندان خود را درست تربیت كنند و آنها را وادار به فراگرفتن علم و دانش ، به ویژه آموختن قرآن و معارف اسلامی و عمل به آن بنمایند و در این زمینه از هیچ گونه مساعدت و تشویقی دریغ نوزرند و مراقب دوست یابی آنها باشند تا با افراد صالح و متدین همنشین شوند و از مجالست آنها با افراد ناباب، جلوگیری كنند. همچنین مادرانی كه دوست دارند در بهشت به درجاتشان افزوده شود باید دختران متدین ، با حیا و با حجابی را بعد از خود، بگذارند. دخترانی كه از تقلید و دنباله روی زنان كافر ،پرهیز كنند و در حق والدین خود استغفار نمایند. چنین فرزندانی توسط اعمال نیك و دعای خویش، باعث می شوند كه دفتر اعمال والدینشان، پس از مرگ نیز همچنان باز بماند و به درجات آنها در بهشت، افزوده گردد.


(1) ابوداوود و با تحسین ارناووط.
(2) دلیل الفالحین.
(3) 1- احمد و آلبانی.


/m/