تبلیغات
كیمیای سعادت - 30 سال استغفار به خاطر گفتن یک الحمدلله !
12 آذر 89

30 سال استغفار به خاطر گفتن یک الحمدلله !

   ارسال مطلب توسط: حنّانه .    نوع مطلب :حكایت ،

یک داستان زیبا و آموزنده

بنی آدم اعضای یک پیکرند...

نقل است که عارف مشهور "سری سقطی" می‏گفت: من سی سال است که‏ استغفار می‏کنم به خاطر یک "الحمد لله" که گفته ام.

گفتند چطور؟ گفت: من در بغداد دکاندار بودم یکوقت خبر رسید که فلان بازار بغداد را آتش گرفت و سوخت. دکان من هم در آن بازار بود.

به سرعت رفتم ببینم دکان من سوخته یا نه؟ یک کسی به من گفت: آتش به دکان تو سرایت نکرده، گفتم: الحمدلله. بعد با خودم فکر کردم که آیا تنها تو در دنیا بودی؟ بالاخره آتش چهار تا دکان را سوخته دکان تو را نسوخته یعنی‏ دکان دیگری را سوخته، "الحمدلله" معنایش این است که الحمدلله آتش‏ دکان مرا نسوخت، دکان او را سوخت پس من راضی شدم به اینکه دکان او سوخته بشود و دکان من سوخته نشود بعد به خودم گفتم: تو غصه مسلمین در دلت نیست؟  و من سی سال است که‏ دارم استغفار آن الحمدلله را می‏کنم.


منیع:حوزه الصدیق


/m/