تبلیغات
كیمیای سعادت - دستور حضرت على(رض) به ابو الأسود دؤلى جهت گذاشتن قاعده رفع و نصب و جر براى قرآن

بیهقى، ابن عساكر و ابن نجار ار صعصعه بن صوحان روایت نموده‏ اند كه گفت: صحرانشینى نزد على ابى ابى طالب آمد و گفت: اى امیرالمؤمنین این حرف را چگونه مى‏خوانى: (لایاكله الا الخاطون). ترجمه: «آن را فقط گام زنندگان مى‏خورند»، و هر كس، به خدا سوگند، گام مى‏زند، آن گاه علی تبسم نمود و گفت:

[لایاكله الا الخاطئون].(الحاقة:37)

ترجمه: «آن را فقط خطاكاران میخورند».

گفت: راست گفتى، اى امیرالمؤمنین، خداوند چنان نیست كه بنده‏اش را [به آتش دوزخ] بسپارد، بعد از آن على به سوى ابوالاسود دؤلى ملتفت شد و گفت: كل عجم‏ها به دین داخل شده‏اند، بنابراین براى مردم چیزى وضع كن، كه با مراجعه به آن به اصلاح زبان‏هاى شان اقدام كنند، و براى وى رفع و نصب و جر را رسم نمود. این چنین در الكنز (237/5) آمده است.


/m/